Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-11 od godziny 01:00 do 02:00.