Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-10 od godziny 20:00 do 21:00.