Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-10 od godziny 16:00 do 17:00.