Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-10 od godziny 11:00 do 12:00.