Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-10 od godziny 10:00 do 11:00.