Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-10 od godziny 05:00 do 06:00.