Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-10 od godziny 04:00 do 05:00.