Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-10 od godziny 00:00 do 01:00.