Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-09 od godziny 21:00 do 22:00.