Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-09 od godziny 19:00 do 20:00.