Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-09 od godziny 12:00 do 13:00.