Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-09 od godziny 06:00 do 07:00.