Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-09 od godziny 02:00 do 03:00.