Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-08 od godziny 23:00 do 00:00.