Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-08 od godziny 18:00 do 19:00.