Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-08 od godziny 15:00 do 16:00.