Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-07 od godziny 22:00 do 23:00.