Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-07 od godziny 21:00 do 22:00.