Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-07 od godziny 12:00 do 13:00.