Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-06 od godziny 21:00 do 22:00.