Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-06 od godziny 17:00 do 18:00.