Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-06 od godziny 16:00 do 17:00.