Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-06 od godziny 13:00 do 14:00.