Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-06 od godziny 01:00 do 02:00.