Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-05 od godziny 22:00 do 23:00.