Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-05 od godziny 20:00 do 21:00.