Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 20:00 do 21:00.