Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 16:00 do 17:00.