Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 05:00 do 06:00.