Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-21 od godziny 23:00 do 00:00.