Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-21 od godziny 20:00 do 21:00.