Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-18 od godziny 13:00 do 14:00.