Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-18 od godziny 04:00 do 05:00.